Reflow-uunit

SMT:n reflow-uunit erottuvat kilpailijoistaan pitkällä elinkaarellaan ja korkealla prosessistabiiliudellaan. SMT:n reflow-uunien käyttökustannukset ovat markkinoiden pienimpiä. Vähäisten käyttökustannusten vuoksi SMT:n reflow-uunit saavuttavat kilpailijansa kokonaiskustannuksissa jo muutaman vuoden käytön jälkeen.

Nämä ominaisuudet saavutetaan:

  • Integroidulla sensoriteknologialla, joka ohjaa typen käyttöä sekä tarkkailee reaaliaikaisesti hapen määrää
  • Huoltovapaalla prosessikaasujen puhdistusjärjestelmällä
  • Prosessinohjaus valvontaohjelmistolla
  • Yli 10 vuotta kaasutiiviillä ja huoltovapailla tuuletusyksiköillä
  • Alhaisella energian ja typen kulutuksella

SMT:n vakuumi reflow-uunit parantavat juotoksen laatua. Vakuumikammio poistaa juotoksista voidit lähes kokonaan, joka parantaa huomattavasti juotettavan tuotteen laatua.

Valmistajan nettisivut: