Yritys

Amitronic Oy on teknologia-alan maahantuontiyritys. Amitronic tarjoaa laitteita, komponentteja ja materiaaleja elektroniikan tuotantoon, suojaukseen, mittaukseen sekä testaukseen.

Materiaali- ja laitetoimittajana tavoitteemme on ratkaista asiakkaiden tarpeita tarjoamalla teknisesti laadukas ja kustannustehokas kokonaisratkaisu yksittäisestä standardikomponentista kokonaisiin asiakaskohtaisiin järjestelmiin.

Amitronic on osa ruotsalaista pörssinoteerattua Addtech-konsernia

Addtech-konserni koostuu noin 140 itsenäisestä tytäryhtiöstä, jotka myyvät korkean teknologian tuotteita ja ratkaisuja asiakkaille pääasiassa valmistus- ja infrastruktuurialalla noin 20 maassa. Kuulumme konsernin Electrification-yksikköön. Addtech yhdistää pienyrityksen joustavuuden, yksilöllisyyden ja tehokkuuden suuryhtiön resursseihin, verkostoihin ja pitkäjänteisyyteen.

Historia

  • Amitra Oy on perustettu 1993
  • Amitra osaksi Addtech-konsernia vuonna 2007
  • Amitronic syntyi Amitra Oy:n ja Matronic Oy:n yhdistymisen seurauksena vuonna 2009
Liikevaihtomme
0 milj. €
Henkilöstömme
0
Perustettu
0

 

Kestävä kehitys

Olemme sitoutuneet kestävään liiketoimintaan. Koska ympäristö on yksi suurimmista huolenaiheistamme, suurin tavoitteemme on lisätä vastuullisuuttamme askel askeleelta. Raportoimme kestävän kehityksen tiedot vuosittain Addtechille, ja kolmas osapuoli tarkastaa ne läpinäkyvyyden ja laadun varmistamiseksi.

Voit lukea lisää Addtech AB:n kestävän kehityksen työstä ja tavoitteista täältä.
Kestävän kehityksen raportointi on integroitu Addtechin vuosikertomukseen.

Amitronic on sitoutunut noudattamaan Addtech konsernin kestävän kehityksen tavoitteita.
Addtech kestävän kehityksen visio 2030:

CO2

Tavoitteemme on vähentää hiilidioksidi-intensiteettiämme 50 %.
Olemme asettaneet tavoitteeksi puolittaa hiilidioksidi-intensiteettimme vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuosiin 2019/2020.
Käyttämämme sähkö tuotetaan kokonaan uusitutuvalla energialla.

Mittaamme CO2:

  • Tavarankuljetus
  • Liikematkat
  • Käytetty energia (sähkö, lämmitys)

Tavarankuljetus:
Meillä on jo asiakkaita, joille lähetämme tavaroita kerran viikossa, jolloin CO2 päästöt ovat pienemmät.
Olemme myös sopineet toimittajiemme kanssa keskitetyistä lähetyksistä.

Toimitusketju

Tavoitteemme on, että 80 % ostoista on Addtechin eettiseen ohjeistoon sitoutuneilta toimittajilta.

Kestävän toimitusketjun varmistaminen on tärkeää sekä arvon tuottamisessa asiakkaillemme että kestävän kehityksen edistämisessä. Yhteistyö toimittajien kanssa rakentuu Addtechin toimittajien toimintaohjeista. Vuoropuhelun avulla varmistamme, että käytännesääntöjen vähimmäisvaatimukset täyttyvät muun muassa ihmisoikeuksissa, työoloissa, tasa-arvoisessa kohtelussa, korruption torjunnassa ja ympäristössä. Seuraamme jatkuvasti toimittajia kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla Kodiak-alustan avulla.

Addtech Supplier Code of Conduct

Addtech Code of Conduct

Whistleblower function

Juotostina- ja pastajätteen kierrätys

Olemme syventäneet kierrätysyhteistyötä Macdermid Alpha Electronics Solutionin kanssa, ja olemme sertifioitu yhteistyökumppani kierrätyksessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kierrätysprosessimme on suunniteltu yhdessä Alphan kierrätyslaitoksen kanssa. Alphan laitoksessa käsitellystä juotejätteestä voidaan uudelleen käyttää valtaosa, ja muista metalleista 100 %. Tehokkaalla keräys- ja jätteenkäsittelyprosessilla maksimoidaan kierrätettävästä materiaalista saatava taloudellinen ja ympäristöhyöty. Lisätietoa.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoitteemme on, että 100 % myynnistä edistää kestävää kehitystä vuoteen 2030 mennessä.

Seuraamme kestävän liiketoiminnan kehitystä mittaamalla vuosittain YK:n kestävän kehityksen tavoitteita positiivisesti edistävien tuotteiden ja ratkaisujen myyntiä. Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista. Ihmisten toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. Lisää tietoa Suomen YK-liiton sivuilla.

Myönteinen vaikutuksemme kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Kestävä organisaatio

Addtechin tavoitteena on saada 40 % naisia johtaviin asemiin vuoteen 2030 mennessä.

Kaikki Amitronicin työntekijät ovat sitoutuneet Addtechin eettisiin ohjeisiin.

 

Sijainti