Lämpöä johtavat silikonit

Useimmat elektroniset komponentit tuottavat lämpöä käytön aikana. Ei-toivottu lämpö tulee johtaa pois komponenteista niiden suorituskyvyn ylläpitämiseksi, jotta vältytään komponenttien tai laitteen ennenaikaiselta vioittumiselta. Tehokkaasta lämmönsiirrosta on tullut tärkeä ominaisuus erityisesti, koska komponentit ovat fyysiseltä kooltaan yhä pienempiä, mutta samanaikaisesti entistä tehokkaampia. Tämä näkyy etenkin mikrosiruprosessoreissa, LED:eissä ja verkkolaitteissa.

Valmistajan nettisivut: